Poúrazové a pooperační stavy

Úraz doprovází otok, bolest a omezení pohybu. V akutním stavu je doporučen klidový režim. Toto období je různě dlouhé, dle doporučení lékaře.

Jedná-li se o úraz, kdy je nutná sádra či ortéza, bývá doporučována rehabilitace již v tomto období. Je to prevence úplného svalového oslabení a kloubního omezení, které zvláště u sportovců není žádoucí.

Pomohu Vám řešit rehabilitaci pooperačních a poúrazových stavů v soukromé fyzioterapii a rehabilitaci v Říčanech u Prahy. Pro objednání volejte 608 152 071.

U těžších úrazú bývá stav řešen operativně osteosyntézou (titanové dráty, dlahy, šrouby ...). Tehdy se cvičí velice brzy dle možnosti a potřeb každého individuálně, aby se předešlo rychlému úpadku kondice, oslabení a zkrácení svalů, a mohli jste se co nejdříve vrátit ke "svému životu".

Součástí pooperační péče je péče o jizvu. Po operacích (gynekologických, břišních, operacích na páteři, kardiochirurgických) je dobré naučit se pečovat o jizvu, aby neomezovala pohyb a "netahala" a naučit se opět používat celý trup i s operovanou částí jako funkční celek.

background image