Ceník fyzioterapie a rehabilitace

Terapie zahrnuje i individuální rozhovor, pohled na nesení těla a jeho zhodnocení, vyšetření napětí či oslabení pohmatem. Rozebírám pracovní zatížení, připouštím zátěž pod vlivem psychických stresů, respektuji vliv vnitřních onemocnění na fyzický stav každého z nás.

  • (60min) vstupní diagnostika 1000,- Kč
  • (60min) terapie 800,- Kč
  • tejp 1,- Kč/cm

Ceník tradiční čínské medicíny

Než přistoupíme k samotné terapii dle TČM, proběhne při první návštěvě obsáhlý diagnostický pohovor, pomocí kterého společně popíšeme váš zdravotní stav. V diagnostice jsou zahrnuty otázky na životní styl, denní režim, mezilidské vztahy a obsahuje diagnostiku z jazyka a pulsu.

Na základě diagnostiky sestavuji principy terapie - pro každého "na míru" dle jeho obtíží. V terapii podle TČM užíváme přizpůsobení denního rytmu, napravení případných chyb ve stravování, čí jeho vhodné doplnění. V případě potřeby využíváme léčbu bylinami (fytoterapii) nebo ošetření akupunkturních bodů. Dále, je-li třeba, využíváme masáže nebo léčebné cvičení.

Při první návštěvě ještě neprobíhá terapie, ale na základě diagnostiky budete seznámeni s terapeutickým plánem. Budete mít dost času rozhodnout se, zda vám tato cesta bude vyhovovat.

  • (60min) vstupní diagnostika 1000,- Kč
  • (60min) kontrolní návštěva 800,- Kč
  • (60min) ošetření akupunkturních bodů 800,- Kč

Poskytovaná péče není hrazena zdravotní pojišťovnou.
Příjmám pouze platbu v hotovosti.

background image